CRM serviceeftersyn

Behov for et 360º CRM serviceeftersyn?

Er jeres CRM system en accelerator for salgsproduktivitet, og deling af kundeviden på tværs af organisationen? Får i det fulde udbud af leads til salg? Sammen med LeapForward tilbyder jeg et effektivt 360º serviceeftersyn af jeres CRM, så i kan sikre, at salg og marketing har de bedste betingelser for vækst.

ET 360º SERVICEEFTERSYN

Ofte ender CRM implementeringer med at være en begrænset succes. Salgsfunktioner der ikke er ordentligt tilrettet sælgernes behov, ineffektive lead processer, manglende integration mellem kernesystemer, mangelfuld rapportering og manglende indsigt i ROI på marketingaktiviteter er kun nogle af de problemer vi hører fra vores kunder. Til tider får systemerne lov at køre videre som de er. Andre gange vælger organisationen at investere i et helt andet værktøj med ny systemimplementering til følge. Det giver imidlertid god mening først at analysere, hvor udfordringerne opstår, og hvor der eventuelt kan laves tilretninger. Vores CRM Health Check giver basis for at forstå, hvor udfordringerne ligger og danner et overblik over hvilke quick wins der kan hentes, før man eventuelt vælger at sætte et helt nyt CRM projekt i gang.

Vi ser blandt andet på:
– Salgsprocesser
– Integration til 3. parts systemer
– Produkter, priser og fakturaer
– Kundestamdata og –planlægning
– Forecasting
– Målbarhed af Salg og Marketing
– Lead generering og kvalificering
– Et ekstra virksomhedsspecifikt emne


Læs mere om processen og udbytte nedenfor.Pris for serviceeftersyn: 75.000 kr. ekskl. moms

Proces

CRM eftersynet sker via fire trin:

1. DATAINDSAMLING

Interne interviews med bl.a. Salgsdirektør, udvalgte sælgere, Marketing/Online og relevante IT medarbejdere

2. CHECKLISTE OG EVALUERING

Vi evaluerer feedback og rater jeres implementering baseret på vores checkliste og analyseværktøj

3. DEEP DIVE MED STYREGRUPPE

Vi mødes og diskuterer de indsamlede resultater, afklaret eventuelle uklarheder og koordinerer i forhold til fokusområder

4. RAPPORT OG GENNEMGANG

Analyse og handlingsplan gennemgås med relevante interessenter på et møde hos jer. Her diskuterer vi også mulige next steps hvis i har brug for vores støtte i processen fremefter

Undersøgelse af CRM effektivet i danske virksomheder

I samarbejde med LeapForward har jeg gennemført en undersøgelse af CRM effektivitet i 44 danske virksomheder. I hvilken udstrækning anvendes basisfunktionalitet hensigtsmæssigt? Hvor langt er virksomhederne med kvalificering og modning af leads? Hvilke udfordringer oplever de?
Rapporten er frit tilgængelig på min blog.

Læs rapport