Program- og projektledelse

PROGRAM- OG PROJEKTLEDELSE

Fra planlægning af roadmap til konkret projektledelse

Har erfaring fra bl.a. Telenor og eBay med at få ‘rystet’ en virksomheds projekt- og IT roadmap på plads, så der sikres fokus og løbende styring og justering af indsatser.
Jeg kører også enkelte projekter såsom eksempelvis implementering af en ny produkttype, implementering af et nyt website, af et PIM system eller et økonomistyringssystem.

FOKUS, FOKUS & FOKUS

Jeg sikrer afstemning i hele organisationen af, hvad der arbejdes på: Hvilke projekter arbejdes der på nu, hvilke er de næste der skal startes op (‘boblere’) og hvilke skal der ikke bruges tid på?

LØBENDE OPFØLGNING

Justerer scope og tilgang løbende ud fra en pragmatisk tilgang, sikrer realistiske tidsplaner med buffer og håndterer forventningsafstemning.

KONKRET PROJEKTLEDELSE

Kører projekter inkl. alle discipliner og i tæt samarbejde med såvel medarbejdere og styregruppe som leverandører.

TILGANG

Pragmatisk (need-to-have kontra nice-to-have), samarbejdsorienteret og med et stærkt drive rettet mod at få forretning og IT til at ‘nå hinanden’.