‘Digitale projekter’

Læs mere og bestil ‘Digitale projekter – Fra idé til drift’ (163 sider)

Du kan bestille bogen til 500 kr. inkl. moms plus 50 kr. i fragt ved at udfylde formularen nedenfor. Du modtager en faktura pr. email, når bogen er sendt (fysisk bog).

Ønsker du et større antal eksemplarer, kan du bede om at få et tilbud. Du kan også bede om at få en PDF i stedet (anvend i så fald bemærkningsfeltet) og skal da ikke betale for fragt. 

Under formularen kan du læse mere om bogen.Med bogen kan du blive stærkere på at drive digitale projekter

Jeg har i mange år eksekveret digitale projekter hos mange forskellige typer af virksomheder og med vidt forskellige løsninger lige fra webshops og PIM-systemer til CRM, ERP og Kundeservicesystemer.
Bogen er baseret på mine erfaringer med og anbefalinger for, hvordan digitale projekter kan gennemføres end to end, dvs. lige fra en idé opstår, til et projekt er lanceret og overgået til drift.
Bogen henvender sig til alle, der arbejder med og har interesse for digitale projekter, herunder projektledere og deltagere i styregrupper.
Der tages udgangspunkt i den illustrerede 5-fasede model for digitale projekter (se illustration) og de er uddybet nedenfor.

Digitale projekter i 5 faser

Kort beskrivelse af faserne

BESLUTNING OM LØSNING (FASE 1)

Hvorfor bør projektet gennemføres? Gennemgang af typiske argumenter og fordele, der kan lede til fastlæggelse af målsætninger og udarbejdelse af business case. 

KRAVSPECIFIKATION (FASE 2)

Hvordan gribes det bedst an og hvad bør tilgangen være? Efterfølgende beskrivelse af generelle emner,herunder arkitektur- og rollefordeling mellem systemer. Der gives overblik over typiske krav for webshops, PIM systemer, CRM systemer, Kundeservicesystemer samt ERP systemer.

VALG AF FORETRUKKEN LEVERANDØR (FASE 3)

Hvordan kan der sikres en god proces for valg af den rette leverandør? Konkret proces for valg lige fra fastsættelse af udvælgelseskriterier – med eksempler – til, hvordan forløbet kan gennemføres. Diskussion af situationer, hvor der både skal vælges implementeringspartner og softwareplatform.  

FORHANDLING
(FASE 4)

Overblik over aftaler inklusiv bl.a. rammeaftale, leveranceaftale og driftsaftale (SLA). Konkrete råd til hvordan det gribes an, gode råd og diskussion af forskellige modeller herunder for fast pris kontra efter tidsforbrug. 

EKSEKVERING
(FASE 5)

Hvad bør Styregruppens rolle være? Ansvarsfordeling mellem intern projektleder og projektleder hos leverandøren? Hvilke møder bør der løbende afholdes? Det gennemgås, hvordan der sikres en god proces for test af løsningen og hvordan selve lanceringen og efterfølgende stabilisering af platformen bedst opnås.

TYPISKE UDFORDRINGER


Baseret på mine erfaringer med digitale projekter har jeg samlet 10 typiske ‘fælder’, som digitale projekter kan rammes af under eksekvering, lancering og senere drift.