Digitale projekter

Driver strategi, program- & projektledelse og skaber forandring

DIGITAL STRATEGI


Udarbejder forretnings-, kanal- og produktstrategier med business cases, handlingsplaner og målopfølgning. Sikrer  nødvendig fokus og fravalg.

Læs mere

LEVERANDØR- OG LØSNINGSVALG

Skriver kravspecifikationer, afdækker mulige løsninger & leverandører og driver udbudsproces med forhandling og kontraktindgåelse.

Læs mere

PROGRAM- OG PROJEKTLEDELSE

Initierer og driver programmer og projekter i tæt samarbejde med styregruppe, forretningen, IT og leverandører. Kobler markedsmæssige behov med understøttelse af IT-systemer og organisation.

Læs mere

PROCESOPTIMERING


Optimerer og udarbejder kundeprocesser for levering af produkter, fejlretning, support og fakturering. Sikrer rette samspil mellem webshops, selvbetjening og øvrige IT systemer. 

Læs mere

Bestil ‘Digitale projekter – Fra idé til drift’ 

Min nye bog er udkommet i august 2021 og kan bestilles her på websitet.

Læs mere og bestil
LEGO BOYE CONSULTING’S KERNEKOMPETENCER

Digitale forandringer med høj kompleksitet

Jeg har 20+ års erfaring med at drive digitale forandringer bl.a. som Onlinedirektør hos Telenor og siden 2013 som selvstændig konsulent. Opgaver omfatter bl.a.: 

  • Digitale strategier og produktstrategier.
  • Drive proces for prioritering af udviklingsroadmap og fastlæggelse & indfrielse af målsætninger.
  • Programledelse for at sikre fokus ved eksempelvis indførsel af et nyt produktområde eller ved skift af virksomhedens IT platform.
  • Valg og implementering af nyt website og -shop eller PIM (Product Information Management) system.
  • End-to-end implementering af nye produktporteføljer eller forretningsområder.
  • Ændre set-up for integrationer og opgavefordeling mellem online platforme og virksomhedens øvrige IT-systemer.
  • Kundeservice-relaterede projekter lige fra online selvbetjening til in-/outsourcing eller omorganisering.
  • Udarbejdelse og optimering af kunderettede processer.

Jeg har bred erfaring inden for IT (både soft- og hardware), telecom, retail, en gros og forsyning fra internationale såvel som nationale BtB & BtC virksomheder.

Jeg brænder for og drives af høj kompleksitet, af at samarbejde med alle lige fra direktører til IT programmører og af at varetage grænsefladen mellem forretningen og IT for at sikre, at forretningsmål nås.

Læs mere nedenfor om, hvilke opgavetyper jeg løser. 

DIGITAL STRATEGI

Alle typer strategiopgaver

Jeg løser alle typer strategiopgaver, herunder forretnings-, kanal- og produktstrategier og digitale strategier.

DEFINERE OVERORDNEDE MÅLSÆTNINGER

Afdækker og prioriterer målsætninger som for eksempel løft af webshoppens salgsandel, øget omsætning eller skift til ny teknisk platform for levering af virksomhedens produkter.

BUSINESS CASE

Udarbejder business case for indsatser og forventede effekter med bred intern involvering og afstemning for sikring af realiserbarhed og commitment.

FASTLÆGGE INDSATSER OG ROADMAP

I tæt samarbejde med interessenter i virksomheden opstilles konkrete indsatser og milestones samt sikring af fokus ikke mindst via fravalg.

IMPLEMENTERING OG OPFØLGNING

Jeg sikrer, at strategien lykkes via dyb involvering af og ejerskab hos ledere og medarbejdere. Kører løbende opfølgning og rapportering og sørger for, at udfordringer løses.

Leverandør- og løsningsvalg

Jeg kan håndtere hele forløbet fra udarbejde af kravspecifikation og identifikation af mulige tekniske løsninger og leverandører – typisk med støtte fra min leverandørdatabase – til gennemførelse af udbud/RfP og kontraktindgåelse. Kan også køre projektledelse af selve implementeringen.

Har drevet valg af ny CMS og ecommerce platforme til websites, PIM systemer til håndtering af produktdata, CRM systemer som Salesforce og Dynamics, Kundeservice systemer billingsystemer og communities. Læs mere om konkrete løsninger her.

Til toppen
PROGRAM- OG PROJEKTLEDELSE

Fra planlægning af roadmap til konkret projektledelse

Har erfaring med at få ‘rystet’ en virksomheds projekt- og IT roadmap på plads, så der sikres fokus og løbende styring og justering af indsatser.

Jeg kører også enkelte projekter såsom eksempelvis implementering af en ny produkttype, implementering af et nyt website, af et PIM system eller et økonomistyringssystem. 

FOKUS, FOKUS & FOKUS

Jeg sikrer afstemning i hele organisationen af, hvad der arbejdes på: Hvilke projekter arbejdes der på nu, hvilke er de næste der skal startes op (‘boblere’) og hvilke skal der ikke bruges tid på?

LØBENDE OPFØLGNING

Justerer scope og tilgang løbende ud fra en pragmatisk tilgang, sikrer realistiske tidsplaner med buffer og håndterer forventningsafstemning.

KONKRET PROJEKTLEDELSE

Kører projekter inkl. alle discipliner og i tæt samarbejde med såvel  medarbejdere og styregruppe som leverandører.

TILGANG

Pragmatisk (need-to-have kontra nice-to-have), samarbejdsorienteret og med et stærkt drive rettet mod at få forretning og IT til at ‘nå hinanden’.

Til toppen

Procesoptimering

Designer og dokumenterer kundevendte processer, herunder levering, fakturering, fejlsøgning/support og kundeserviceprocesser i øvrigt. Kan omfatte såvel nye processer ved eksempelvis lancering af nye typer produkter eller forretningsområder og optimering af eksisterende. 

Inkluderer sikring af IT understøttelse via ikke mindst automatisering, selvbetjening og implementering af processtyringsværkøjer.

Til toppen

Kunderne siger

Jacob er lykkedes med at sikre en bedre prioritering af projekter og afklaring af deres scope i Magasins ledergruppe. Dette er ikke mindst takket være hans evne til at danne sig og formidle et overblik, facilitere vores diskussioner og sidst – men ikke mindst – at gøre det meget tydeligt, hvad der konkluderes og hvorfor.
Peter Fabricius

Adm. dir., Magasin A/S

Jacob spillede en afgørende rolle i at udvikle forretningen Bilinfo (Bilbasen) via 1) planlægning og eksekvering af skift fra program til browserbaseret platform for bilforhandlere, 2) skift af integrationsstrategi for finansierings- og forsikringsselskaber og 3) etablering og styring af IT udviklingsroadmap.
Jacob forstår komplekse løsninger og behov, sikrer god og tæt involvering af alle og er stærk til at eksekvere bl.a. grundet sin evne til at skabe fælles, klare konklusioner.

Dorte Mærsk Maron

Head of Business Development, eBay

Vi har haft stort udbytte ved at have Jacob inde som konsulent. Han har en god forretningsmæssig og teknisk forståelse, høj produktivitet og godt humør. Han er hurtig til at sætte sig ind i forretningen og de konkrete opgaver, og har hjulpet os med en bred vifte af opgaver lige fra produktstrategier, analyser og business cases til udarbejdelse af processer og kravspecifikationer. Senest har Jacob hjulpet med at få igangsat ny bredbåndsstrategi og opgaver i forbindelse med migrering af IT-systemer. 

Brian Abrahamsen

Chief Product Officer, Boxer A/S