Bør en gammel digital løsning opgraderes, eller er det bedre at implementere en helt ny? (marts ’21)

Bør en gammel digital løsning opgraderes, eller er det bedre at implementere en helt ny? (marts ’21)

For mange digitale projekter skal der tages stilling til, om der skal anskaffes og implementeres en ny platform, eller om en eksisterende platform skal opgraderes. Dette emne behandler jeg også i min kommende bog ‘Digitale projekter – Fra idé til drift’.

De 2 grundlæggende spørgsmål

Helt grundlæggende afhænger svaret på spørgsmålet om der bør opgraderes eller anskaffes en ny løsning af svaret på to spørgsmål:

  1. Passer en opgraderet version af den eksisterende løsning stadig til virksomhedens behov og er den fremtidssikret, eller er tiden er løbet fra den?
  2. Hvad vil det kræve at opgradere den eksisterende løsning i forhold til at implementere en helt ny?

Det sidste spørgsmål er fokus for dette lille indlæg.

Hvad kræver det at opgradere den eksisterende løsning?

Det er oplagt at tro, at det er en del mindre omfattende at opgradere den eksisterende løsning, men af de 3 årsager illustreret på billedet kan det blive en meget omfattende opgave, hvis der er gået lang tid siden den nuværende løsning blev implementeret (eller opgraderet).

Selve platformen

Uanset om der er tale om en CMS løsning, et billingsystem, et CRM system etc. kræves en større indsats, jo flere mellemliggende versioner der er af løsningen.

Customiseret kode

Indsatsen til opgradering øges over tid, fordi:

  • Nyere versioner kan mere og mere ’ud af boksen’, så i ældre løsninger er der alt andet lige customiseret mere.
  • Det kan sande til ved at mange forskellige customiserede dele spiller sammen og konsekvenserne af opgraderingen kan være svære at overskue.
  • De udviklere, der har udviklet den customiserede kode er måske ikke længere tilgængelige.
  • Meget af den customiserede kode skal bygges helt om eller forfra for at kunne fungere sammen med den opgraderede version.

Arkitektur og integrationer

Også her kan der være behov for store ændringer:

  • Måske blev den nuværende løsning i sin tid implementeret vel hurtigt, dvs. så der blev skåret en del hjørner og resultatet er en dårlig integration.
  • Der kan være foretaget integrationer baseret på for eksempel batchopdateringer en gang i døgnet eller timen, hvor standarden nu er real-time.
  • Måden at integrere på har også ændret sig over tid i forhold til både standarder og værktøjer, så den nuværende integration er forældet.

Samlet set kan en opgradering af den eksisterende løsning ende med at være lige så omfattende som et implementere en helt ny.

Giver det mening? Spørgsmål og kommentarer er velkomne