Klumme i Computerworld om agil udvikling (oktober ’21)

Klumme i Computerworld om agil udvikling (oktober ’21)

Så fik jeg udgivet en klumme i Computerworld om, hvordan jeg mener agil udvikling godt kan gå hånd i hånd med en styring af udviklingsroadmap med konkrete leverancer og deadlines og med indledende definition af krav.

Link til klummen i Computerworld: https://www.computerworld.dk/art/258348/manglende-planlaegning-og-commitment-naar-den-agile-tilgang-for-udvikling-tager-overhaand